9. klassi õpilased kujundasid videotunni reegleid

      9. klassi õpilased kujundasid videotunni reegleid kommenteerimine on välja lülitatud

9. klassi õpilased kujundasid Vaimastvere Kooli distantsõppe korralduses kirja pandud videotunni reegleid. Nüüd on need küll igal väiksel ja suurel koolilapsel selged! 🤓🧏🙋‍♂️💻🎥🎙📝💬

Videotunni reeglid õpilastele

      Videotunni reeglid õpilastele kommenteerimine on välja lülitatud

Vaimastvere Kooli kodukorras on kehtestatud videotunni reeglid õpilastele. Dokumendiga saab tutvuda kooli kodulehel www.vaimastverekool.ee (Kool-> dokumendid-> Vaimastvere Kooli kodukord) või lugeda siit:

• Videotunnis osalemine on kohustuslik.
• Tunnis ollakse kohal õigel ajal. Hilinedes liitu vaikselt teisi segamata.
• Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta.
• Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga. Mikrofoni lülitab õpilane sisse ainult õpetaja loal.
• Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (vestluse aknas või veebikaamera kaudu käega).
• Videotunni vestlusalas kirjutatakse ainult õppetööga seotud infot.
• Õpilane ei tegele videotunni ajal õppetöövälise tegevusega.
• Videotunnis on keelatud osaleda kõrvalistel isikutel. Kui õpilane ei saa viibida privaatses ruumis, palume kanda kõrvaklappe, et tagada õpetaja ja teiste õpilaste privaatsus.
• Videotunni linki on keelatud jagada kõrvaliste isikutega. Videotunni salvestamine on keelatud.

Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis

      Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis kommenteerimine on välja lülitatud

Toome välja mõned olulised punktid:

9.1.4. Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
9.1.5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
9.1.6. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge Stuudiumisse.
9.1.7. Kui õpilane ei saa mingil mõjuval põhjusel päevakava järgi tunnitöid teha ja videotundides osaleda, siis tuleb päevatöö iseseisvalt omandada Stuudiumi tunnikirjelduste järgi ja esitada tööd õpetajale vastavalt saadud juhistele.
**
9.2.5.1. Videotunnis osalemine on kohustuslik.
****
9.3.3. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. Koostöös KOV-ga saame organiseerida distantsõppe ajaks vajalikud arvutid, mis tuleb hiljem tagastada.

Kooskõlastatud õppenõukogus : 19.02.2021
Kooskõlastatud hoolekogus : 17.02.2021
Kooskõlastatud ÕE : 20.01.2021
Kehtestatud direktori KK : 01.03.2021

Veebilink (k.a allalaadimiseks): https://www.vaimastverekool.ee/wp-content/uploads/2021/03/Vaimastvere-Kooli-distantsoppe-korraldus-2021.pdf

      kommenteerimine on välja lülitatud

7. klass korraldas ajaloo tunni raames keskaegse kostüümipäeva

      7. klass korraldas ajaloo tunni raames keskaegse kostüümipäeva kommenteerimine on välja lülitatud

Teisipäeval algas ajaloo tund teisiti. 7. klassi õpilased ja õpetajad olid riietunud keskaegsetesse riietustesse ning õnnistasid oma läbimarsiga kogu koolimaja.

Täna südamest Tartu kostüümilaenutust Väike Nõid, kes aitas meil riietuda: www.vaikenoid.ee

Vaimastvere Kool pälvis Ettevõtliku Kooli tunnustuse

      Vaimastvere Kool pälvis Ettevõtliku Kooli tunnustuse kommenteerimine on välja lülitatud

““Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.”

Loe artiklit siit:

https://evkool.ee/uudised/ettevotliku-kooli-standardi-tunnustuse-on-palvinud-22-eesti-haridusasutust/?fbclid=IwAR3BwC6E01gNEV1tNgDdhLKzu9xO9F0jLhBa0exjOvvewWdPAX3BFrhn9do