Pöördumine

      Pöördumine kommenteerimine on välja lülitatud

Head õpilased ja lapsevanemad!
 

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna.

Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Vaktsineeritutele antakse ELi vaktsineerimise digitõend, mis kehtib samuti vähemalt ühe aasta ja mida saab kasutada reisimisel ja üritustel.

Alaealistel palume vaktsineerima minna koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. Vaktsineerima minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunnete end haigena või olete lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.

Praegu saab paljudes maakondades vaktsineerida end ka eelregistreerimata.

Kuidas saan vaktsineerima?

  • Kõige lihtsam on helistada telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.
  • Aega on võimalik broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee. Alaealisele saab aja broneerida tema seaduslik esindaja.
  • Värske info vaktsineerimise võimaluste kohta (sh kaart) on alati üleval ka veebilehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Haigekassa

9. klassi õpilased kujundasid videotunni reegleid

      9. klassi õpilased kujundasid videotunni reegleid kommenteerimine on välja lülitatud

9. klassi õpilased kujundasid Vaimastvere Kooli distantsõppe korralduses kirja pandud videotunni reegleid. Nüüd on need küll igal väiksel ja suurel koolilapsel selged! 🤓🧏🙋‍♂️💻🎥🎙📝💬

Videotunni reeglid õpilastele

      Videotunni reeglid õpilastele kommenteerimine on välja lülitatud

Vaimastvere Kooli kodukorras on kehtestatud videotunni reeglid õpilastele. Dokumendiga saab tutvuda kooli kodulehel www.vaimastverekool.ee (Kool-> dokumendid-> Vaimastvere Kooli kodukord) või lugeda siit:

• Videotunnis osalemine on kohustuslik.
• Tunnis ollakse kohal õigel ajal. Hilinedes liitu vaikselt teisi segamata.
• Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta.
• Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga. Mikrofoni lülitab õpilane sisse ainult õpetaja loal.
• Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (vestluse aknas või veebikaamera kaudu käega).
• Videotunni vestlusalas kirjutatakse ainult õppetööga seotud infot.
• Õpilane ei tegele videotunni ajal õppetöövälise tegevusega.
• Videotunnis on keelatud osaleda kõrvalistel isikutel. Kui õpilane ei saa viibida privaatses ruumis, palume kanda kõrvaklappe, et tagada õpetaja ja teiste õpilaste privaatsus.
• Videotunni linki on keelatud jagada kõrvaliste isikutega. Videotunni salvestamine on keelatud.

Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis

      Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis kommenteerimine on välja lülitatud

Toome välja mõned olulised punktid:

9.1.4. Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
9.1.5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
9.1.6. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge Stuudiumisse.
9.1.7. Kui õpilane ei saa mingil mõjuval põhjusel päevakava järgi tunnitöid teha ja videotundides osaleda, siis tuleb päevatöö iseseisvalt omandada Stuudiumi tunnikirjelduste järgi ja esitada tööd õpetajale vastavalt saadud juhistele.
**
9.2.5.1. Videotunnis osalemine on kohustuslik.
****
9.3.3. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. Koostöös KOV-ga saame organiseerida distantsõppe ajaks vajalikud arvutid, mis tuleb hiljem tagastada.

Kooskõlastatud õppenõukogus : 19.02.2021
Kooskõlastatud hoolekogus : 17.02.2021
Kooskõlastatud ÕE : 20.01.2021
Kehtestatud direktori KK : 01.03.2021

Veebilink (k.a allalaadimiseks): https://www.vaimastverekool.ee/wp-content/uploads/2021/03/Vaimastvere-Kooli-distantsoppe-korraldus-2021.pdf