PPA Lõuna prefektuuri pöördumine

      PPA Lõuna prefektuuri pöördumine kommenteerimine on välja lülitatud

On tekkinud olukord, kus juba kolmest erinevast koolist on Jõgevamaa noorsoopolitseinikud kontrollinud laekunud info põhjal õpilaste isiklikke asju. Kontrollimise käigus on leitud terariiste, tubakatooteid ja välgumihkleid. Põhjenduseks on toodud erinevaid vastuseid: „ unustasin need kotti“, käisin seeni korjamas“ ja teisi ebausutavaid põhjusi.

Nimetatud esemed võivad olla ohtlikud nii neile, kellele need kuuluvad, kui ka kaasõpilastele ja õpetajatele. Siinkohal palume tutvuda kooli kodukorraga ning koos lapsega läbi rääkida teemadel, mis on lubatud ja mis mitte.

Tuleb tõdeda, et mõne lapse koolikoti sisu selline, kuhu hiired teeksid hea meelega pesa. Kommipaberid, kortsutatud paberid, pliiatsiteritamisest tekkinud sodi, toidujäätmed jms.

Kiire elutempo juures on mõistetav, et kõigil on kiire, kuid tuleb leida aeg lastega vestelda ja tunda huvi laste tegemiste kohta. Ka ei tee halba, kui vahepeal pilk heita koolikoti ja taskute sisule.

Julgustan vajaduse korral ühendust võtma noorsoo- või piirkonnapolitseinikutega!

Lugupidamisega,

Kadri Mitt

PPA Lõuna prefektuur

Tartu politseijaoskond

ennetus- ja menetlustalitus

Jõgevamaa piirkonnagrupp

noorsoopolitseinik

7768456; 58539888

kadri.mitt@politsei.ee

Ettevõtluskoolitus

      Ettevõtluskoolitus kommenteerimine on välja lülitatud

24. novembril 2017 toimus Voore Aktiviseerimiskeskuses ettevõtluskoolitus Jõgevamaa koostööpiirkonna noortele.
Antud koolitusel osales noori Mustvee Koolist, Peipsi Gümnaasiumist, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist, Vaimasvere Koolist, Voore Põhikoolist ja Jõgeva koolidest. Ettevõtluskoolitusel toimusid erinevad töötoad, mida viisid läbi JA Alumni Estonia koolitajad.

Tegevuse eesmärgiks oli arendada ettevõtlikku mõtteviisi, ettevõtlusalaseid teadmisi ning tutvustada JA Eesti õpilasfirmaprogrammi. Läbi praktilise tegevuse õpiti äriideede genereerimist, turunduse ja imago loomist, ärimudeli koostamist, finantsplaneerimist ja äriideede esitamist.

Koolitajad tutvustasid JA Eesti õpilasfirmaprogrammi ja õpilasfirma vilistlased jagasid oma kogemusi. Loodame, et koolitus tekitas noortes huvi ettevõtlusvaldkonna vastu ja soovi õpilasfirmades ise osaleda.

Koolitust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Suur tänu koolitajatele ja kõigile koolitusel osalejatele!