Õppenõukogu

Vaimastvere kooli õppenõukogud 2020/2021 õ- a.

August     28.08.2020 

  –    2019/2020 õppeaasta kokkuvõte

 • koormuste kinnitamine uueks õppeaastaks
 • ülesanded uueks õppeaastaks
 • 2021. aasta eelarve

November  30.11.2020                 

 • I trimestri õppetöö tulemused
 • aasta inventuuridest
 • õppekava muudatuste tutvustamine

Veebruar   19.02.2021

 • II trimestri õppetöö tulemused
 • IÕK rakendamisest
 • Õpiabisüsteemide rakendamisest
 • 2020. eelarveaasta kokkuvõtted

– puhkused 2021. a suvel

  Juuni       08.06.2021

 • III trimestri tulemused
 • kokkuvõte aineolümpiaadidest
 • suvepuhkuste graafiku kinnitamine
 • 2020/2021. õa  õppetöö tulemused 1-8. kl, suvetööd

  Juuni       14.06.2021

 • 9. klassi lõpetamine
 • töökorraldusest suvisel perioodil