Õppenõukogu

Vaimastvere kooli õppenõukogude plaan 2023/2024 õ- a.

29. november 2023

Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

18. märts 2024

Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

Kooli õppekava muudatuste arutelu.

II trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.

7. juuni 2024

Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.

Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

13. juuni 2024

Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega.

Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

29. august 2024

Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.

Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2024/2025 õa.