Pedagoogiline personal

Janika Tammikklassiõpetaja (2. ja 4. klass), tööõpetus (1.-3. klass)Janika.Tammik@vaimastverekool.ee
Merle Saksklassiõpetaja (1. ja 3. klass)Merle.Saks@vaimastverekool.ee
Kersti Sooleppmatemaatika (5.-7. klass)Kersti.Soolepp@vaimastverekool.ee
Leina Kreeksotsiaalpedagoog ja huvijuhtsotsiaalpedagoog@vaimastverekool.ee
Lii Toots inglise keel (5.-9. klass) saksa keel (9. klass)Lii.Toots@vaimastverekool.ee
Vesta Saare bioloogia, keemia, loodusõpetus, kunstiõpetusVesta.Saare@vaimastverekool.ee
Ell Vahtramäe eesti keel ja kirjandus, kirjandiõpetusEll.Vahtramae@vaimastverekool.ee
Anne Ling muusikaõpetus, õpiabiAnne.Ling@vaimastverekool.ee
Vello Mägi füüsikaVello.Magi@vaimastverekool.ee
Heiki Sildnikvene keelHeiki.Sildnik@vaimastverekool.ee
Epp Hoovikehaline kasvatus, inimeseõpetusEpp.Hoovi@vaimastverekool.ee
Lea Kaburkäsitöö, tööõpetus Lea.Kabur@vaimastverekool.ee
Urmas RündvatööõpetusUrmas.Rundva@vaimastverekool.ee
Katrin Möllits geograafia, keskkonnaõpetusKatrin.Mollits@vaimastverekool.ee
Aili Prinkenmatemaatika (8. ja 9. klass)Aili.Prinken@vaimastverekool.ee
Janek Varblasajalugu, ühiskonnaõpetusJanek.Varblas@vaimastverekool.ee
Merlin Kavaldabiõpetaja, eesti keel uussisserändajateleMerlin.Kavald@vaimastverekool.ee
Viive MihkelsoologopeedViive.Mihkelsoo@vaimastverekool.ee
Väino MannermaakoolipsühholoogVaino.Mannermaa@vaimastverekool.ee