Ajalugu

 

1766 – Esimesed andmed Vaimastvere piirkonnas tegutsenud koolide kohta (Rohes, Kärdes, Ripukal).

1786 – Laiuse kihelkonna kroonikas märgitakse, et Vaimastvere ja Ripuka mõisal oli ühine kool Päde külas 117 lapsega.

1822 – Endla Algkooli asutamine

1921  Endla kool toodi üle Vaimastvere mõisahoonesse ja nimetati Vaimastvere 6-klassiliseks kooliks.

1944 – Kool nimetati Vaimatsvere Mittetäielikuks Keskkooliks, kuid töötas endiselt 6-klassilisena

1945 – Koolis alustas tööd 7. klass

1954 – Koolimajja saadi elektrivalgus.

1958 – Nimemuutus: Vaimastvere 7-aastane Kool.

1959 – Nimemuutus: Vaimastvere 7-klassiline Kool.

1961 – Koolimaja kapitaalremont.

1962 – Reorganiseerimine: Vaimastvere 8-klassiline Kool.

1965 – Alustati kooli juurdeehituse ehitamist.

1968 – Valmis kooli juurdeehitus. Esimene ainekabinet koolis (füüsika-keemia)

1973 – Kooliesisele muruplatsile paigaldati Hugo Raudsepa mälestuskivi.

1985 – Kooli tulid kuueaastased lapsed.

1986 – Uuele kooliosale ehitati vee- ja kanalisatsioonisüsteem

1987 – Kool läks üle 5-päevasele töönädalale

1988  -Reorganiseerimine: Vaimastvere 9-klassiline Kool.

1991 – Nimemuutus: Vaimastvere Põhikool

1992 – Kool viidi üle Jõgeva Vallavalitsuse alluvusse.

1993 – Kooli pargis taasavati mälestustahvel Vabadussõjas langenutele.

1994 – Koolis alustas uuesti tööd kuueaastaste eelklass 1 kord nädalas.

4.mai 1995 – Tulekahjus hävis kooli vana osa – endine mõisahoone.

1.juuni 1996 – Avati uus koolihoone.

2003 – Valmis kooli võimla.

2004 – Mõisa vana tõllakuur ehitati ümber 24-kohaliseks õpilaskoduks

1.september 2005 – Nimemuutus: Vaimastvere Lasteaed-Põhikool, kooliga ühes majas ja ühise juhtimise all hakkas tööle lasteaed.

1.jaanuar 2007 – Nimemuutus: Vaimastvere Kool