Trimestrihinded

Vastavalt Vaimastvere Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks trimestriks:

I trimester (01. september 2023. a kuni 24. november 2023. a ) 56 õppepäeva;
II trimester (27. november 2023. a kuni 08. märts 2024. a ) 58 õppepäeva;
III trimester (11. märts 2024. a kuni 12. juuni 2024. a ) 61 õppepäeva.

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva.