Trimestrihinded

Vastavalt Vaimastvere Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks õppetrimestriks:

I trimester (01. september 2022. a kuni 25. november 2022. a ) 57 õppepäeva;
II trimester (28. november 2022. a kuni 03. märts 2023. a ) 57 õppepäeva;
III trimester (06. märts 2023. a kuni 13. juuni 2023. a ) 61 õppepäeva.

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva.