Õpilased ja klassijuhatajad

Vastavalt andmekaitseinspektsiooni poolt haridusasutustele väljastatud juhendile ei ole kooli veebilehel õpilaste nimekirjade avaldamine vanema nõusolekuta lubatud. Seepärast avaldame siin vaid klassijuhatajate nimed ja õpilaste arvu klassis.

KLASS KLASSIJUHATAJA ÕPILASTE ARV KLASSIS
1 Merle Saks 2
2 Janika Tammik 5
3 Merle Saks 6
4 Janika Tammik 4
5 Janek Varblas 6
6 Epp Hoovi 12
7 Epp Hoovi 11
8 Leina Kreek 10
9 Ell Vahtramäe 9