Õpilased ja klassijuhatajad

Vastavalt andmekaitseinspektsiooni poolt haridusasutustele väljastatud juhendile ei ole kooli veebilehel õpilaste nimekirjade avaldamine vanema nõusolekuta lubatud. Seepärast avaldame siin vaid klassijuhatajate nimed ja õpilaste arvu klassis.

KLASS KLASSIJUHATAJA ÕPILASTE ARV KLASSIS
1 Anastassia Raja 6
2 Merle Saks 6
3 Anastassia Raja 3
4 Merle Saks 5
5 Epp Hoovi 9
6 Epp Hoovi 5
7 Leina Kreek 13
8 Ell Vahtramäe 11
9 Vesta Saare 14