Info ja kontaktid

Vaimastvere Kool, 48446 Vaimastvere, Jõgeva vald, Jõgevamaa.
E-post: info@vaimastverekool.ee

Direktor Aili Prinken
e-post: aili.prinken@vaimastverekool.ee

TELEFONID

Direktor 776  8590, 5036940
Õpetajate tuba 776  8596
Kantselei 776  8591
Sotsiaalpedagoog  53442021
Võimla 776  8597
Lasteaed 776  8594
Majandus 776  8592

KOOLIST

Vaimastvere Kool asub Jõgeva maakonnas Jõgeva valla territooriumil Vaimastvere alevikus. Koolipiirkond on umbes 13 km raadiusega.

Koolihoone paikneb vanas mõisapargis ning koosneb kolmest osast: 1968. aastal ehitatud hoone, kus paikneb enamus klassiruume ja 1996. aastal valminud juurdeehitus, kus paiknevad fuajee, söökla, ainekabinetid ning administratiivruumid. Kolmas osa on võimala, mis valmis 2003. aastal ja on mõõtudega 15×28 m. Vaimastvere Koolil on ka kunstmurukattega jalgpalliväljak suurusega 100×64 m.

Koolis on tänapäeva nõuetele vastav arvutiklass ning see võimaldab õpilastel omandada arvutikasutamise algtõed juba algklassides.

Meie kooli õpilased on edukalt osalenud maakondlikel olümpiaadidel ja viktoriinidel.

Pärast tunde töötavad koolis huviringid: spordiring,  käsitööring, muusikaring (pillimänguõpetus), ning puidu- ja metallitöö ring. Vaimastvere Kooli õpilased mängivad meelsasti jalgpalli (nii poisid kui ka tüdrukud). Huviringidega on osaletud edukalt maakondlikel ja ka vabariiklikel võistlustel.

JÄRELEVALVE

Haridus- ja Teadusministeeriumi (Tartu, Munga 18)
Välishindamisosakond
ekspert Katrin Ohakas
Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee
tel 56870346