Author Archives: vaimaspk

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

Armsad lapsevanemad! Vaimastvere Kool võtab vastu 2023/24 õppeaastal 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi 22. juunini 2023. Kooli vastuvõtmiseks esita palun avaldus, millele on lisatud: Avaldust on võimalik esitada nii… Read more »

Ajutine tunniplaan 6.02-10.02

Seoses mitme õpetaja haigestumisega on tuleva nädala tunniplaanis muudatused.5.-9. klassi õpilastel toimub reedel e-õpe (koolimajas on tunnid vaid algklassidel). E-õppega seoses palun kõikidel 5.-9. klassi õpilastel üle kontrollida, et oleks… Read more »

Liikumisaasta 2023

Kultuuriministeerium on 2023. aasta kuulutanud liikumisaastaks. Selle eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis. Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse… Read more »

Kurb teade

Teatame kurbusega, et 06.12.22 lahkus meie hulgast meie armastatud direktor Väino Ling (26.10.1959 – 06.12.2022). Koolipere on sügavas leinas. Avaldame kaastunnet kõigile Väino lähedastele.

Tunniplaani uuendus

Alates 28.11 on meil uus tunniplaan. Läksime ka üle uuele tunniplaani loomise tarkvarale ning tänu sellele on nüüd võimalus tunniplaani vaadata nii kogu kooli, klasside kui ka õpetajate kaupa. Uue… Read more »