Author Archives: vaimaspk

Videotunni reeglid õpilastele

Vaimastvere Kooli kodukorras on kehtestatud videotunni reeglid õpilastele. Dokumendiga saab tutvuda kooli kodulehel www.vaimastverekool.ee (Kool-> dokumendid-> Vaimastvere Kooli kodukord) või lugeda siit: • Videotunnis osalemine on kohustuslik.• Tunnis ollakse kohal õigel ajal…. Read more »

Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis

Toome välja mõned olulised punktid: 9.1.4. Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.9.1.5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.9.1.6. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha… Read more »

Tunniplaan al. 26.10.20

Muutunud on tunniplaani kujundus: individuaalse õppekavaga või muude tunnijaotusplaani eristustega õpilaste tunniplaanid on eraldi välja toodud teises failis.

Jõgeva valla koolid on distantsõppel

“Seoses koroona-viiruse levikuga ja soovist hoida meie lapsi ja haridustöötajate tervist, on 15.-16. oktoobril Jõgeva valla koolid distantsõppel. Terviseameti spetsialistid on Jõgeva vallas koroona –positiivsete lähikontakte tuvastanud mitmes haridusasutuses ja… Read more »