Videotunni reeglid õpilastele

      Videotunni reeglid õpilastele kommenteerimine on välja lülitatud

Vaimastvere Kooli kodukorras on kehtestatud videotunni reeglid õpilastele. Dokumendiga saab tutvuda kooli kodulehel www.vaimastverekool.ee (Kool-> dokumendid-> Vaimastvere Kooli kodukord) või lugeda siit:

• Videotunnis osalemine on kohustuslik.
• Tunnis ollakse kohal õigel ajal. Hilinedes liitu vaikselt teisi segamata.
• Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta.
• Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga. Mikrofoni lülitab õpilane sisse ainult õpetaja loal.
• Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (vestluse aknas või veebikaamera kaudu käega).
• Videotunni vestlusalas kirjutatakse ainult õppetööga seotud infot.
• Õpilane ei tegele videotunni ajal õppetöövälise tegevusega.
• Videotunnis on keelatud osaleda kõrvalistel isikutel. Kui õpilane ei saa viibida privaatses ruumis, palume kanda kõrvaklappe, et tagada õpetaja ja teiste õpilaste privaatsus.
• Videotunni linki on keelatud jagada kõrvaliste isikutega. Videotunni salvestamine on keelatud.