Distantsõppe korraldus Vaimastvere Koolis

Kooskõlastatud õppenõukogus : 19.02.2021
Kooskõlastatud hoolekogus : 17.02.2021
Kooskõlastatud ÕE : 20.01.2021
Kehtestatud direktori KK : 01.03.2021

Veebilink (k.a allalaadimiseks): https://www.vaimastverekool.ee/wp-content/uploads/2021/03/Vaimastvere-Kooli-distantsoppe-korraldus-2021.pdf

Toome välja mõned olulised punktid:

9.1.4. Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
9.1.5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
9.1.6. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge Stuudiumisse.
9.1.7. Kui õpilane ei saa mingil mõjuval põhjusel päevakava järgi tunnitöid teha ja videotundides osaleda, siis tuleb päevatöö iseseisvalt omandada Stuudiumi tunnikirjelduste järgi ja esitada tööd õpetajale vastavalt saadud juhistele.
**
9.2.5.1. Videotunnis osalemine on kohustuslik.
****
9.3.3. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. Koostöös KOV-ga saame organiseerida distantsõppe ajaks vajalikud arvutid, mis tuleb hiljem tagastada.