Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub Vaimastvere Koolis 1. septembril kell 8.30. Aktusele järgneb klassijuhataja tund. Arvestades hetkeseisu, ootame aktusele peale kooli õpilaste ja töötajate vaid 1. klassi lapsevanemaid, et vältida aktuse ruumis… Read more »

Ettevõtliku Kooli standardi koolitus Vaimastvere Koolis

10. juunil toimus Vaimastvere Koolis Ettevõtliku Kooli standardikoolitus, kus tutvustati õpetajate juhtgrupile ettevõtliku õppe kvaliteeditunnuseid. Riikliku õppekava üldpädevusena on käsitletud ettevõtlikkuspädevust kui olulist valdkonda erinevates elu- ja tegevusvaldkondades. Vaimastvere Kool… Read more »

9. klassi lõpuaktus 12. juunil kell 16

Tänavu aasta toimub 9. klassi lõpuaktus teistmoodi. Lõpuaktusele on oodatud ainult kutsutud inimesed. Igale lõpetajale on lubatud 2 külalist. Lisaks on aktusele oodatud kõik kooli õpetajad ja endised klassijuhatajad.

Muudatused õppetöös alates 18. maist

Alates 18. maist taastub osaliselt kontaktõpe, samal ajal jätkub veebiõpe. Kooli tulevad vaid need, kel on selleks kindel vajadus, näiteks 9. klassi lõpetamiseks. Sellega seoses muutub alates 18. maist tunniplaan…. Read more »