PPA Lõuna prefektuuri pöördumine

      PPA Lõuna prefektuuri pöördumine kommenteerimine on välja lülitatud

On tekkinud olukord, kus juba kolmest erinevast koolist on Jõgevamaa noorsoopolitseinikud kontrollinud laekunud info põhjal õpilaste isiklikke asju. Kontrollimise käigus on leitud terariiste, tubakatooteid ja välgumihkleid. Põhjenduseks on toodud erinevaid vastuseid: „ unustasin need kotti“, käisin seeni korjamas“ ja teisi ebausutavaid põhjusi.

Nimetatud esemed võivad olla ohtlikud nii neile, kellele need kuuluvad, kui ka kaasõpilastele ja õpetajatele. Siinkohal palume tutvuda kooli kodukorraga ning koos lapsega läbi rääkida teemadel, mis on lubatud ja mis mitte.

Tuleb tõdeda, et mõne lapse koolikoti sisu selline, kuhu hiired teeksid hea meelega pesa. Kommipaberid, kortsutatud paberid, pliiatsiteritamisest tekkinud sodi, toidujäätmed jms.

Kiire elutempo juures on mõistetav, et kõigil on kiire, kuid tuleb leida aeg lastega vestelda ja tunda huvi laste tegemiste kohta. Ka ei tee halba, kui vahepeal pilk heita koolikoti ja taskute sisule.

Julgustan vajaduse korral ühendust võtma noorsoo- või piirkonnapolitseinikutega!

Lugupidamisega,

Kadri Mitt

PPA Lõuna prefektuur

Tartu politseijaoskond

ennetus- ja menetlustalitus

Jõgevamaa piirkonnagrupp

noorsoopolitseinik

7768456; 58539888

kadri.mitt@politsei.ee