Tunniplaan

ESMASPÄEV vaatlemine ja uurimine
lugemine ja kirjutamine
muusika
TEISIPÄEV kuulamine ja kõnelemine
võrdlemine ja arvutamine
liikumine võimlas
KOLMAPÄEV vaatlemine ja uurimine
joonistamine
muusika
liikumine muusikaga
NELJAPÄEV tervise – ja kombeõpetus
kleepimine/meisterdamine
muusika
REEDE kuulamine ja kõnelemine
voolimine
liikumine