Info ja kontakt

Vaimastvere Kool, 48446 Vaimastvere, Jõgeva vald, Jõgevamaa.
E-post: info@vaimastverekool.ee

Direktor Aili Prinken
e-post: aili.prinken@vaimastverekool.ee

TELEFONID

Direktor776  8590, 5036940
Õpetajate tuba776  8596
Kantselei776  8591
Sotsiaalpedagoog53442021
Võimla776  8597
Lasteaed776  8594
Majandus776  8592

KOOLIST

Vaimastvere Kool asub Jõgeva maakonnas Jõgeva valla territooriumil Vaimastvere alevikus. Koolipiirkond on umbes 13 km raadiusega.

Koolihoone paikneb vanas mõisapargis ning koosneb kolmest osast: 1968. aastal ehitatud hoone, kus paikneb enamus klassiruume ja 1996. aastal valminud juurdeehitus, kus paiknevad fuajee, söökla, ainekabinetid ning administratiivruumid. Kolmas osa on võimala, mis valmis 2003. aastal ja on mõõtudega 15×28 m. Valmimas on kunstmurukattega jalgpalliväljak suurusega 100X64 m.

Koolis on tänapäeva nõuetele vastav arvutiklass ning see võimaldab õpilastel omandada arvutikasutamise algtõed juba algklassides. Lisaks on õppetundides võimalik kasutada 11 tahvelarvutit.

Meie kooli õpilased on edukalt osalenud maakondlikel olümpiaadidel ja viktoriinidel.

Pärast tunde töötavad koolis huviringid: spordiring,  mudilaskoor, lauluring,  muusikaring (pillimänguõpetus), rahvatants ja robootika. Vaimastvere Kooli õpilased mängivad meelsasti jalgpalli (nii poisid kui ka tüdrukud). Huviringidega on osaletud edukalt maakondlikel ja ka vabariiklikel võistlustel.

JÄRELEVALVE

Tartu Tervisekaitsetalitus Jõgevamaa osakond

Päästeamet Lõuna tuleohutuse kontrollbüroo
juhtivinspektor Arvo Jõgiste 77 68 317

Haridus- ja Teadusministeeriumi (Tartu, Munga 18)
Välishindamisosakond
ekspert Katrin Ohakas
Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee
tel 56870346