Hoolekogu

Vaido Braun hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja valitud üldkoosolekul
Lembit Aare vilistlaste esindaja valitud üldkoosolekul
Tiina Sirel lapsevanemate esindaja valitud üldkoosolekul
Elo Raspel lasteaia lastevanemate esindaja valitud üldkoosolekul
Vesta Saare õpetajate esindaja valitud
Malle Koppa vallavolikogu esindaja
Vive Pajula lasteaia õpetajate esindaja valitud