Õpetajad

Kerli Pamberg-Mägi klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
Liis Arras klassiõpetaja
Deili Matson  klassiõpetaja, sotsiaalpedagoog
Marju-Ly Kaarjärv individuaalne õpe (6. kl)
Eveli Leego huvijuht
Lii Toots inglise keel, saksa keel
Vesta Saare loodusained, kunstiõpetus, inimeseõpetus
Ell Vahtramäe eesti keel ja kirjandus, näitering
Anne Ling muusikaõpetus, õpiabi
Kaisi Kruustük ajalugu, ühiskonnaõpetus, keelekümblus, inglise keel 3. klass
Vaino Mölder matemaatika 9. klass, füüsika
Mall Kangro vene keel
Lea Laasik matemaatika 5. klass
Epp Hoovi kehaline kasvatus
Urmas Ründva tööõpetus
Mai Lind käsitöö
Katrin Möllits geograafia, keskkonnaõpetus
Aili Prinken matemaatika 6.-8. klass, arvutiõpetus, haridustehnoloog
Viive Mihkelsoo logopeed