Õpilaskodu juhtkond

Aili Prinken – direktor

Leina Kreek- sotsiaalpedagoog