Trimestrihinded

Vastavalt Vaimastvere Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks õppetrimestriks:

I trimester 11 nädalat (01. september 2021.a kuni 19. november 2021.a )  53 õppepäeva

II trimester  10 nädalat (22. november 2021.a kuni 18. veebruar 2022.a ) 50 õppepäeva

III trimester 13 nädalat (28.veebruar 2022.a kuni 16. juuni 2022.a ) 72 õppepäeva

Õppeaastas on vähemalt 175 õppepäeva.