Õppenõukogu

August 31.08.2017

 • 2016/2017 õppeaasta kokkuvõte
 • ülesanded uueks õppeaastaks
 • koormuste kinnitamine uueks õppeaastaks
 • 2018 aasta eelarve koostamisest

November  30.11.2017

 • I trimestri õppetöö tulemused
 • aasta inventuuridest

Veebruar   22.02.2018

 • II trimestrii õppetöö tulemused
 • IÕK rakendamisest
 • Õpiabisüsteemide rakendamisest
 • 2014 eelarveaasta kokkuvõtted
 • puhkused 2018 suvel

Juuni       07.06.2018

 • õpetajate ühine väljasõit/koolitus/
 • III trimestri tulemused
 • aineolümpiaadidest
 • lõpu-ja üleminekueksamitest ning arvestustest
 • suvepuhkuste graafiku kinnitamine
 • 2017/2018 õa õppetöö tulemused 1-8 kl , suvetööd

Juuni       14.06.2018

 • 9 klassi lõpetamine
 • töökorraldusest suvisel perioodil