Õpilased ja klassijuhatajad

Vastavalt andmekaitseinspektsiooni poolt haridusasutustele väljastatud juhendile ei ole kooli veebilehel õpilaste nimekirjade avaldamine vanema nõusolekuta lubatud. Seepärast avaldame siin vaid klassijuhatajate nimed ja õpilaste arvu klassis.

KLASS KLASSIJUHATAJA ÕPILASTE ARV KLASSIS
1 Merle Saks 3
2 Anastassia Raja 1
3 Merle Saks 4
4 Anastassia Raja 5
5 Epp Hoovi 5
6 Kaisi Küün 6
7 Ell Vahtramäe 12
8 Vesta Saare 21
9 Aili Prinken 11