Õpilased

Vastavalt andmekaitseinspektsiooni poolt haridusasutustele väljastatud juhendile ei ole kooli veebilehel õpilaste nimekirjade avaldamine vanema nõusolekuta lubatud. Seepärast avaldame siin vaid klassijuhatajate nimed ja õpilaste arvu klassis.

KLASS KLASSIJUHATAJA ÕPILASTE ARV KLASSIS
1 Liis Arras 4
2 Deili Matson 3
3 Liis Arras 6
4 Deili Matson 4
5 Ell Vahtramäe 9
6 Vesta Saare 16
7 Aili Prinken 12
8 Aili Prinken 7
9 Kaisi Kruustük 9