Õpetajad

Kerli Pamberg-Mägi klassiõpetaja
Marju-Ly Kaarjärv individuaalne õpe (5. kl)
Eveli Leego keelekümblus, käsitöö, arvutiõpetus
Lii Toots inglise keel, saksa keel
Vesta Saare loodusained, kunstiõpetus, inimeseõpetus
Ell Vahtramäe eesti keel ja kirjandus
Anne Ling muusikaõpetus, õpiabi
Kaisi Kruustük ajalugu, ühiskonnaõpetus, keelekümblus, inglise keel 3. klass
Vaino Mölder matemaatika 9. klass, füüsika
Mall Kangro vene keel
Helve Orusalu geograafia
Lea Laasik matemaatika 5. klass
Nelli Sepp kehaline kasvatus
Urmas Ründva tööõpetus
Katrin Möllits keskkonnaõpetus
Aili Prinken matemaatika 6.-8. klass
Deili Matson klassiõpetaja, sotsiaalpedagoog
Viive Mihkelsoo logopeed