Pedagoogiline personal

Merle Saksklassiõpetaja, 5. klassi matemaatika, (Merle.Saks@vaimastverekool.ee)
Anastassia Raja klassiõpetaja (Anastassia.Raja@vaimastverekool.ee)
Marju-Ly Kaarjärvindividuaalne õpe (8. kl) (Marju-Ly.Kaarjarv@vaimastverekool.ee)
Leina Kreekkäsitöö, sotsiaalpedagoog (sotsiaalpedagoog@vaimastverekool.ee)
Lii Toots inglise keel, saksa keel (Lii.Toots@vaimastverekool.ee)
Vesta Saare loodusained, kunstiõpetus, inimeseõpetus (Vesta.Saare@vaimastverekool.ee)
Ell Vahtramäe eesti keel ja kirjandus (Ell.Vahtramae@vaimastverekool.ee)
Anne Ling muusikaõpetus, õpiabi (Anne.Ling@vaimastverekool.ee)
Kaisi Küün ajalugu, ühiskonnaõpetusinglise keel (3. kl) (Kaisi.Kyyn@vaimastverekool.ee)
Vaino Mölder füüsika (Vaino.Molder@vaimastverekool.ee)
Tatjana Waldekvene keel (Tatjana.Waldek@vaimastverekool.ee)
Epp Hoovikehaline kasvatus, ujumisõpetus (Epp.Hoovi@vaimastverekool.ee)
Urmas Ründvatööõpetus (Urmas.Rundva@vaimastverekool.ee)
Katrin Möllits geograafia, keskkonnaõpetus (Katrin.Mollits@vaimastverekool.ee)
Aili Prinken matemaatika 6.-9. kl, arvutiõpetus, haridustehnoloog (Aili.Prinken@vaimastverekool.ee)
Viive Mihkelsoo logopeed, HEV-koordinaator (Viive.Mihkelsoo@vaimastverekool.ee)