Pedagoogiline personal

Kerli Pamberg-Mägi klassiõpetaja (Kerli.Pamberg-Magi@vaimastverekool.ee)
Deili Matson  klassiõpetaja, eripedagoog (Deili.Matson@vaimastverekool.ee)
Marju-Ly Kaarjärv individuaalne õpe (7. kl) (Marju-Ly.Kaarjarv@vaimastverekool.ee)
Leina Kreek sotsiaalpedagoog (sotsiaalpedagoog@vaimastverekool.ee)
Eveli Leego käsitöö, huvijuht (Eveli.Leego@vaimastverekool.ee)
Lii Toots inglise keel, saksa keel (Lii.Toots@vaimastverekool.ee)
Vesta Saare loodusained, kunstiõpetus, inimeseõpetus (Vesta.Saare@vaimastverekool.ee)
Ell Vahtramäe eesti keel ja kirjandus, näitering (Ell.Vahtramae@vaimastverekool.ee)
Anne Ling muusikaõpetus, õpiabi (Anne.Ling@vaimastverekool.ee)
Kaisi Küün ajalugu, ühiskonnaõpetus, keelekümblus, inglise keel (3. kl) (Kaisi.Kyyn@vaimastverekool.ee)
Vaino Mölder matemaatika 9. klass, füüsika (Vaino.Molder@vaimastverekool.ee)
Mall Kangro vene keel (Mall.Kangro@vaimastverekool.ee)
Lea Laasik matemaatika 5. klass (Lea.Laasik@vaimastverekool.ee)
Epp Hoovi kehaline kasvatus, ujumisõpetus (Epp.Hoovi@vaimastverekool.ee)
Urmas Ründva tööõpetus (Urmas.Rundva@vaimastverekool.ee)
Katrin Möllits geograafia, keskkonnaõpetus (Katrin.Mollits@vaimastverekool.ee)
Aili Prinken matemaatika 6.-8. klass, arvutiõpetus, haridustehnoloog (Aili.Prinken@vaimastverekool.ee)
Viive Mihkelsoo logopeed, HEV-koordinaator (Viive.Mihkelsoo@vaimastverekool.ee)