Juhtkond

Väino Ling

Kaisi Küün

direktor

õppealajuhataja

Helga Amor sekretär-asjaajaja
Igor Orlov majandusosakonna juhataja
Leina Kreek

Aili Prinken

sotsiaalpedagoog

haridustehnoloog

Vive Pajula lasteaiaõpetaja