Hoolekogu

Vaido Braun hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja, valitud üldkoosolekul 20.11.2014
Lembit Aare vilistlaste esindaja, valitud üldkoosolekul 24.11.2005
Tiina Sirel lapsevanemate esindaja, valitud üldkoosolekul 18.11.2010
Elo Raspel lasteaia lastevanemate esindaja, valitud üldkoosolekul 23.09.2013
Vesta Saare õpetajate esindajav valitud 30.08.2014 
Malle Koppa vallavolikogu esindaja, valitud 19.12.2013
Vive Pajula lasteaia õpetajate esindaja, valitud 30.08.2010

Janeli Siim

Marju Soots

õpilaste esindaja, valitud 28.09.2020

kooli toetava organisatsiooni esindaja, valitud 13.10.2020